Przygotowania gruntu pod drogę

Wyrównywanie terenu pod drogę. Kolejnym etapem będzie utwardzenie i wprowadzenie ciężkiego sprzętu.